Cena od 14 910 €
Cena od 15 240 €
Cena od 16 140 €
Cena od 17 990 €
Cena od 21 990 €
Cena od 22 990 €
Cena od 27 050€
Cena od 48 000 €

Asistenčné služby

Telefónne číslo v rámci SR: 0850 211 003                   Telefónne číslo zo zahraničia: +421 2 55 57 31 21
 

Kde, kedy, ako?

Čo je Suzuki Assistance?  

Stručne – je to okamžitá pomoc v celej Európe v slovenskom jazyku! Suzuki Assistance zabezpečuje majiteľom nových automobilov Suzuki poskytovanie bezplatných služieb* v rámci záruky, v nepretržitej prevádzke denne 24 hodín na území Slovenska, ako aj v nižšie uvedených európskych štátoch:

Albánsko, Andorra, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Ceuta, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Čierna Hora, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Gibraltár, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko (len európska časť), Vatikán

 

Asistenčné služby

 

Kedy môžete využiť služby?

Služby Suzuki Assistance sú poskytované v rozsahu stanovenom zmluvou, po dobu 3 rokov od odovzdania vozidla predajcom Suzuki zákazníkovi, ak neboli porušené podmienky platné pre záruku vozidiel Suzuki. Služby Suzuki Assistance môžete využiť len pri poruchách, na ktoré sa vzťahuje záruka. Tieto služby nemožno využiť dodatočne, po oprave a nie je možné spätné uhradenie nákladov. Služby Suzuki Assistance nepokrývajú nasledujúce prípady:

 • Dopravná nehoda
 • ​Vybitie akumulátora zapríčinené montážou neoriginálnych zariadení mimo výrobného závodu
 • Porucha v prípade nedodržania predpísaného harmonogramu pravidelnej údržby vozidla
 • Poruchy, na ktoré sa záruka nevzťahuje

 

Asistenčné služby

 

Kto môže využiť služby?

Služby Suzuki Assistance môže využiť okrem Vás, ako majiteľa vozidla, aj iný užívateľ vozidla, ktorý sa preukáže kartou Suzuki Assistance. To znamená, že služby Suzuki Assistance budú poskytnuté Vašim príbuzným alebo známym aj vo Vašej neprítomnosti.

Ako funguje Suzuki Assistance?

Po telefonickom kontakte so Suzuki Assistance sa Vám vynasnažíme poskytnúť pomoc v čo najkratšom čase. Pokiaľ sa vozidlo nebude dať opraviť na mieste poruchy, bude zabezpečené odtiahnutie vozidla do najbližšieho servisu Suzuki.

 

Asistenčné služby

 

Aké služby Vám poskytuje Suzuki Assistance?

V rámci služieb Suzuki Assistance Vám poskytneme (v súlade s podmienkami „Suzuki Assistance – Základné podmienky služieb“):

 • náhradné vozidlo
 • ubytovanie
 • zabezpečíme pokračovanie v ceste napríklad taxíkom

Čo musíte urobiť, aby ste mohli využívať služby Suzuki Assistance?

Doporučujeme Vám mať kartu Suzuki Assistance stále k dispozícií vo vozidle, aby Vám mohli byť služby Suzuki Assistance poskytnuté. Pri poruche volajte uvedené telefónne číslo! Inštrukcie Vám poskytneme v slovenskom jazyku. 
 

Pri telefonickom hovore sa náš pracovník bude pýtať na nasledujúce údaje:

 • Číslo karty Suzuki Assistance
 • Typ auta
 • Číslo karosérie
 • Presná poloha vozidla
 • Popis problému
 • Dátum prevzatia vozidla
 • Kontakt na Vás

______________________________________________________________________________________________________________

* MSC Suzuki Assistance Slovensko môže bezvýhradne a jednostranne zmeniť poskytované služby „Suzuki Assistance“. Obsah služieb a podmienok Suzuki Assistance je uvedený na webovej stránke www.suzuki.sk, Suzuki Assistance – Základné podmienky služieb. Podrobné informácie Vám môže poskytnúť aj autorizovaný predajca Suzuki.

** Doporučujeme Vám, aby ste kartu Suzuki Assistance nestratili, nakoľko MSC Suzuki Slovensko nezodpovedá za škody spôsobné inými osobami.

Predajcovia

Predajne a autorizované servisy

Nájdite predajňu alebo autorizovaný servis vo svojom okolí a využite služby odborníkov na modely Suzuki.